Dispraksi Nedir?

Dispraksi Nedir?

Dispraksi Nedir?

Öğrenme güçlüklerinin bir diğer türü olan dispraksi genellikle erken yaşlarda kendini gösterir. Dispraktik güçlükler yaşayan çocuklarımız kendini üç alanda belirgin bir şekilde gösterir.

  1. Oral
  2. Sözel
  3. Motor alanlar olarak sıralayabiliriz.

Dispraksi; doğuştan gelen, kişinin motor görevlerini planlama ve işleme kabiliyetini etkileyen bir güçlüktür. Dispraksi kaslarla ilgili bir durum değildir. Bir motor planlama güçlüğüdür. Çocuk ne istediğini anlar ancak kendini istenene uyduramaz.

Genel olarak Dispraksiyi temel ve ince motor becerilerinde koordinasyonu ve hareketi etkileyen güçlük olarak tanımlayabiliriz. Koordinasyon güçlüğü, sakarlık ile birlikte dil, algı ve düşüncede de kendini gösterir.

Dipraksi gizli bir sorundur.

Bu bozukluğa sahip çocuklar diğer çocuklar gibi görünür. Bir becerinin yapılması istendiğinde yaşadığı zorluk, sorunun farkına varılmasında ipucu verir.

Oral dispraksi, dil/dudak hareketlerini planlama ve oluşturmada örneğin emme, üfleme gibi becerileri yerine getirmedeki güçlüktür.

Bu dolaylı olarak konuşma ve yutma becerilerini de etkiler. Oral dispraksik bir çocuk dondurma yalama gibi becerilerde salyasını tam olarak kontrol edemeyebilir.

Sözel dispraksi, konuşma seslerini üretmek için gerekli olan hareketlere başlama, sıralama ve programlamada yaşanan bir konuşma bozukluğudur.

Sözel dispraksisi olan bir çocuk;

İleri derecede anlaşılmaz bir konuşma sergiler,

Sözcükleri basitleştirir ( örneğin; araba için ‘aba’gibi ),

Tutarsız konuşma örüntüleri vardır,

Sözcük içinde seslerin yerlerini değiştirir (örneğin; “top”—”pot” gibi),

Sesleri çıkarırken aklı karışabilir ve çıkarmak istediği sesi dil dudak hareketiyle arayarak bulmaya çalışır,

İfade edici dilde gecikme yaşayabilir,

İletişim becerilerine yardımcı olan karmaşık bir jest sistemi kullanabilir,

Pa-ta-ka/ gibi sesleri ve bu gibi farklı hecelerden oluşan sözcükleri ardışık olarak söylemede güçlük çekebilir.

Motor dispraksi, bireyin bir yönerge üzerine ya da kendi isteğiyle yaşına uygun becerileri koordineli ve rahatça doğru şekilde planlama, sıralama ve yerine getirmede yaşadığı zorluktur.

Motor dispraksisi olan bir çocukta;

-Yeni becerileri öğrenmede,

Hareketleri koordine etmede,

El yazısında,

Tutarlı performans göstermede,

Yaşına uygun becerilerde,

Öğrendiklerini genellemede,

Zamanlama ve ritimde,

Kuralları öğrenmede,

Öğrenmenin hızında,

Uzamsal organizasyonda,

Problem çözmede,

Uygun ipuçlarını kullanmada,

Bir beceriyi yerine getirirken ihtiyaç duyulanları analiz etmede zorlukları olabilir.

Tüm yukarıda saydığımız üç tipteki dispraksi belirtileri bir veya bir kaçı veya hepsi bir arada da bulunabilir. Dispraksi belirgin bir öğrenme güçlüğüdür.

Bolluca ailesi olarak dispraksinin önemine dikkat çekiyor, yarın çok geç olmadan çocuklarımızın eğitim hayatına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyoruz.

.

.

.

“İyi eğitim almak her çocuğun hakkıdır.”

www.arnavutkoyrehabilitasyon.com

0531 703 10 13

0212 685 10 13

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir